Tietoa ja tekoälypalveluita yrityksille

Tekoälytyökalut yrityksille – ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Perplexity AI, POE ja muut [Päivitetty 2024-04]

OpenAI ChatGPT

Tunnetuin, toimiva, mutta laajemmassa yrityskäytössä osittain hankala vaihtoehto. Alati hienosäädettävä kielimalli ja resurssointi tuottavat ajoittain vaihtelevia lopputuloksia.

ChatGPT 3.5 – Ilmainen ja nopea perusmalli ilman laajennoksia

ChatGPT 4 – Maksullinen ja mm. nettiä selaamaan pääsevä versio

ChatGPT 5 – Seuraava versio jonka julkaisu on arviolta 2024 loppuvuodesta

Lisenssien osalta yksittäislisenssin osalta Team ja Enterprise lisenssit ovat toimivia yrityskäyttöön riippuen yrityksne tarpeista.

Microsoft Copilot

Erinomainen valinta yrityksille joilla jo muut Microsoft työkalut käytössä, mutta rajoitetu suomenkielen tuen vuoksi ei sovellu kaikille yrityskäyttöön.

Ilmaisversioiden Bing Copilot / Bing Chat käyttöä yrityksissä on syytä perehdyttää tietoturvan ja tietosuojan kannalta.

Google Gemini (entinen Google Bard)

Erinomainen valinta yrityksille joilla jo Googlen muut työkalut käytössä, mutta kielellisesti hieman jäljessä ChatGPT ja Claude ratkaisuja. Erilaisia lisenssejä Gemini Pro tuella. Gemini Ultra mallia ei toistaiseksi julkisesti saatavilla.

Claude 3

Claude 3 Opus on tällä hetkellä kykenevin malli, joka kaiken lisäksi toimii suomeksi erittäin hyvin. Edullisemmat vaihtoehdot Haiku ja Sonnet ovat myös huippuluokkaa. Myös dokumenttien tulkintakyky on erinomainen. Claude ei ole kuitenkaan suoraan virallisesti saatavilla Suomeen, joten käyttö on järjestettävä rajapintojen tai erillisten työkaluje avulla.

Perplexity AI

Varsinaisten kielimalleja kehittävien tahojen lisäksi on tullut useita palveluita joissa parannetaan ominaisuuksia. Perplexity AI on näistä tunnetuimpia. Se lisää hakukoneominaisuuksia ja ohjaa tekemään toimivia pyyntöjä. Maksullinen versio koostaa eri kielimallit yhteen.

Poe.com

Poe koostaa myöskin eri kielimallit yhteen ja lisää mahdollisuuden syöttää pohjadataa eri tarpeisiin mukavassa käyttöliittymässä.

OpenRouter

Eri kielimalleissa on erilaiset rajapinnat ja OpenRouter tekee kehittämisestä helppoa vakiomalla ne kustannustehokkaasti. Jokaiselle kehittäjälle ensisijainen vaihtoehto nopeiden integraatioiden luomisen tueksi.

Muita palveluita

Tunnettuja kielimalleja on mm. Mistral, jolla on myös oma palvelu Mistral Le Chat. Lisäksi PI.AI ja Metan LLama voivat olla tietyissä tarpeissa erittäin toimivia. xAI Grok on noussut esiin sen hyödyntämän X (entinen Twitter) dataa, joka voi tarjota reaaliaikaisemman näkemyksen maailmaan.

Kielimallit ja erilaiset työkalut

Yleisesti kielimallit ja työkalut voidaan jakaa seuraaviin luokkiin yrityskäyttöön hyödynnettäessä:

 • Kaupalliset ilmaiset työkalut
  • Käyttöä yrityskäytössä pitää harkita tarkoin tietoturvan ja tietosuojan kannalta, lähtökohtana ei suositeltavaa
 • Kaupalliset maksulliset työkalut
  • Ominaisuudet tietoturvan ja tietosuojan kannalta syytä käydä läpi
  • Räätälöinti ja eri ominaisuuksien hyödyntäminen yrityksessä järkevä käydä läpi tehtäväkohtaisesti
 • Rajapinnat ja rajapinnan kautta toimivat työkalut
  • Antaa mahdollisuuksia automatisoida tai luonnostella tarpeita helposti
  • Erillisellä käyttöliittymällä pystytään saamaan isollekin tiimille kustannustehokas ratkaisu
 • Oman kielimallin ajaminen pilvessä
  • Jos halutaan tietoturvan ja räätälöitävyyden kannalta enemmän
 • Oman kielimallin ajaminen omalla palvelimella
  • Jos dataa ei voida luottaa pilveen on omalla palvelimella kielimallien ja työkalujen ajaminen hyvä vaihtoehto
 • Oman kielimallin ajaminen laitteella
  • Nopeuden saavuttamiseksi tai erityisen arkaluonteisen datan käsittelyyn hyvä ratkaisu